Service samt priser

Minimidebitering 1h
En km-avgift på 0,5€/km debiteras för besök längre än 5km från Lovisa torg.
Vi använder egna städredskap och -medel, detta ingår i priset.
Ett serviceavtal görs upp med varje ny klient, som har regelbunden service till hemmet.
Kartoteringen, dvs. besöket där vi går igenom just ditt speciella behov av vård och omsorg,
debiterar vi inget för och det binder inte dig till ett avtal.
Enligt moms lagens §34 är moms på regelbunden service som stöder hemmaboende 0%
Regionalförvaltningen har godkänt vårt företag som tjänsteproducent med 0% mervärdesskatt,
dessutom är vi införda i förskotssinnehållningsregistret och ni får hushållsavdrag, ca 50%, på
arbetets del.

Taxi Onnela prislista 2019:

Område 1 Loviisa centrum och omgivningen 2019

Område 2 Lappträsk, Liljendal, Isnäs

Område 3 Forsby, Strömfors

Fasta priser för 2019

0